Грозна Наталія Зорянівна

Резюме

У 1984р. закінчила Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченко (романо-германська філологія), філолог.

Працює у ВНТУ з 1985 року. У 1990 році почала працювати методистом культурно-художнього центру, організовувала виставки, започаткувала створення інформаційного фонду про художників Поділля. З 1992 р. – викладач кафедри Культурології. А з 1996 р. – старший викладач кафедри. З 1995-1999 рр. навчалась заочно в аспірантурі за спеціальністю “Теорія та історія педагогіки”. Тема дисертації: “Розвиток духовно-моральної компоненти професійної культури студентів технічного ВНЗ”. В результаті наукових досліджень була створена методика використання художніх лабораторій ЦК і ВС – “Музейний практикум”, яка впроваджена в навчальний процес.

В 2005-2009 роках проходила підвищення кваліфікації в Московському державному університети ім.М.Шолохова та МПДА по спеціальності "Теологія. Методика викладання", з якої отримала диплом державного зразка.

З 2011 року є пошукачем  Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України.

Працює над розробкою концепції та удосконаленням методики викладання гуманітарних дисциплін в технічному ВНЗ, проблеми культурологічної освіти студентської молоді, дослідженням професійного розвитку особистості студента.

Коло наукових інтересів: культурологія, новітні технології в освіті, дистанційне навчання, гуманітаризація та гуманізація професійної освіти, медіаосвіта, моральний  та естетичний розвиток особистості, теологія, православна педагогіка та психологія

 Викладає такі дисципліни: "Культурологія", "Етика та естетика", "Основи психології та педагогіки".

На протязі багатьох років являється  керівником  студентських проектів по проведенню конференцій та круглих столів з культурологічної та  духовно-моральної проблематики, створенню навчально-просвітницьких відеофільмів, культурологічних проектів за допомогою комп’ютерних технологій. Серед них найбільш популярні – “Україна”, “Світ бароко”, “Архітектура Італійського Відродження”, “Леонардо да Вінчі”, “Моцарт. Реквієм”, “Via Doloroza. Хрестний шлях Ісуса Христа” та інші.

З 1998 року веде заняття гуртка “Клуб шанувальників мистецтва”, з 2009 року – відеоклубу, з 2012 року - медіаклубу